DEPARTAMENTO

O curso 2016-2017, o Departamento de Artes Plásticas está integrado polos seguintes profesores, que imparten as materias especificadas por curso:


José Eulogio Rouco Lamela (Catedrático de Debuxo, Xefe de Departamento)

 • Cultura Audiovisual (1º Bac C) 
 • Cultura Audiovisual (2º Bac B-C-D)


  María Álvarez Fernández (Vicedirectora)

   • Debuxo artístico (2º Bac B, C, D)


   Luis Blas y Blas

   • Debuxo Técnico (1º Bac A+D ) 
   • Debuxo Técnico (2º Bac A+C) 
   • Deseño (2º Bac C-D)
   • Educación Plástica e Visual (4º eso)


    Montserrat Llamas Blanco 

    • Volume (1º Bac C, D) 
    • Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica (2º Bac B, C, D) 


    Laura Molina Martinez Risco

     • Educación Plástica e Visual (1º eso A) 
     • Debuxo Artístico (1º Bac C, D, E, F)
     • Volume (1º Bac E, F)

     Carmen Senande

     • Cultura Audiovisual (1º Bac D-E-F) 
     • Deseño (2º Bac B)


     Raquel Sánchez Mata

     • Educación Plástica e Visual (3º eso A) 
     • Fundamentos da arte II (2º Bac B, C, D)